Araştırma Alanları

Untitled document

Bölümümüzün güncel arastirma alanlari söyledir:

 

Modelleme ve Optimizasyon
   Lojistik Sistem Tasarimi
   Tesis Yerseçimi ve Dagitim Sistemleri
   Ana Dagitim Üssü Yerseçimi
   Tehlikeli Madde Tasimaciligi
   Belirsizlikte Optimizasyon
   Gürbüz Eniyileme
 

Optimizasyon Teorisi ve Matematiksel Programlama
   Dogrusal ve Dogrusal Olmayan Eniyileme
   Kombinatoryal ve Tamsayili Eniyileme
   Cizge Teorisi ve Serimlerde Eniyileme
   Büyük Ölçekli Eniyileme

 

Rassal Sistemler ve Benzetim
   Kuyruk Modelleri
   Bakim
   Güvenilirlik ve Envanter Kontrol

   Benzetim
 

Istatistik
   Rassal Sistemlerde Tahmin Metodlari
   Parametrik Olmayan Analiz
   Bayes Metodlari
   Sansürlü ve Budanmis Verilerin Analizi
 

Üretim Sistemleri
   Büyük Ölçekli Üretim Sistemlerinin Hiyerarsik Planlamasi
   Ileri Üretim Teknolojileri
   Esnek Üretim Sistemleri
   Hücresel Üretim Sistemleri
   Makina Çizelgeleme
   Üretim Planlama ve Kontrol Sistemleri
   FMS'de Üretim Kontrol Stratejileri
   Global Üretim Stratejilerinde Analitik Modeller
   Üretim Sistemlerinin Performans Ölçümü
   Üretim Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi
   Yapay Sinir Aglari Uygulamalari