RAPOR FORMATI

 

Örnek rapor için tıklayınız.

 

Kapak Sayfası: Her raporun bir adet kapağı olmalıdır. Kapaktaki grup üyelerinin isimleri alfabetik sırada verilmelidir.

Yazım Dili : Türkçe olarak yazılacaktır. İmla kurallarına ve öz Türkçe kullanımına özellikle dikkat edilecektir. Türkçe terimlerle ilgili olarak aşağıda adresi verilen web sitelerinden faydalanabilirsiniz

Kağıt Ölçüsü: A4

Yerleştirme Biçimi: Dikey

Yazı Karakteri: Turkish Times New Roman

Yazı Karakter Biçim ve Büyüklüğü: Normal, 12 punto. Ancak, özel ve okuyucuya yabancı olabilecek sözcükler, makale başlığı ile bölüm ve alt bölüm başlıkları yatık bir biçimde yazılabilirler.

Yazım aralığı: 1.0 satır (single space)

Kenar Boşlukları: Üst ve alt kenar boşlukları 4.25 cm, sağ ve sol kenar boşlukları 4.35 cm genişliğinde olmalıdır. Tüm başlıklar, tablolar, şekiller, metin ve EKLER kenar boşlukları ile sınırlanmış yazım aralığı içinde olmalı, yazım alanı dışında hiçbir şey yer almamalıdır.

Metin Biçimi: Raporlar, tek sütun düzeni kullanılan bir biçimde hazırlanmalı ve her satırdaki yazı yazım aralığında sayfanın her iki yanına (justified) dayandırılmalıdır. Paragrafların başına 1cm kadar boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır.

Başlıklar: Tüm başlıklar koyu olarak yazılmalıdır. Başlıkların ilk hafleri büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. Tüm başlıklarda bölüm numaraları olmalıdır. Ara başlıklar yatık olarak yazılmalı, ana başlık numarasını takip edecek şekilde yazılmalıdır.

Sayfa Kısıtı: Raporlar 12 sayfa, ekler bölümü öneleme raporu için sınırsızdır.

Sayfa Numaralandırma: Sayfalar birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır.

Kelime Bölme: Satır sonlarında kelimeler çizgi ile bölünmemelidir.

Tablo ve Şekiller: Tüm tablo ve şekiller isimlendirmeleri yapılmalı ve metnin içinde ilgili yerde bu tablo veya şekil ile ilgili referans verilmelidir. Şekil ve tablolar metnin içindeki yerleşim sıralarına göre numaralandırmalıdırlar. Metnin içinde verilmek istenen mesaj ile ilgili tablo veya şekiller metin içinde verilebilir. Diger tablo veya şekiller ise Ekler kısmına konulmalıdır. İsimlendirme ile ilgili örnek aşağıda yer almaktadır.

Kaynakça (Sadece kitap için gerekli): Raporun sonunda, ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde kaynakça yer almalıdır. Kaynakçada listelenen tüm kaynakların ilki, yazım alanının soluna dayalı olarak 12 punto ve normalden daha kalın koyu harflerle yazılmış "Kaynakça" başlığından hemen bir satır sonra verilmelidir. Ana metinde kaynaklara gönderme, yazarın soyadı ve parantez içinde yayın yılı yazılarak yapılmalıdır. Gönderme yapılan kaynak, üç veya daha çok yazar tarafından yazılmış ise, ana metinden göndermede yalnızca ilk yazarın soyadı kullanılmalı ve sonuna "ve diğerleri" ibaresi konulmalıdır. Ancak bu kısaltma biçimli gösterim tarzı tüm kaynakların listelendiği kaynakçada kesinlikle kullanılmamalıdır. Kaynakçada yazarlar, başta soyadı ve bunu takiben, isimlerinin ilk harfleri kullanılarak belirtilmelidir. Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik olarak; her yazar için ise, kronolojik olarak hazırlanmalıdır.

 

Kaynakça düzeninde aşağıdaki örnekleri izleyiniz:


1.   Bir kitaba gönderme:
Şahin, İ. (1990), Regenerative Inventory Systems: Operating Characteristics and Optimization, Springer Verlag, New York.


2.   Bir kitap içinde yayımlanmış bölüme vaya bir konferans bildiriler hakkında yayımlanmış bildiriye gönderme:
Şahin, İ. ve Balcer, Y. (1986), "Pension accumulation as a semi-markov reward process with applications to pension reform" in Semi-Markov Models: Theory and Applications (J. Janssen, ed.), Plemum, New York, 181-200.


3.  Dergide yayımlanmış makalelere gönderne:
Şahin, İ.; Balcer, Y. ve Kayacı, S. (1994), "Impact of conformance quality on preventive maintenance cycles and costs", Transcations on Operational Research, 6, 1-25.


4.  Teknik rapor veya yayımlanmamış araştırma raporuna gönderme:
Şahin, İ. ve Zahedi, M. (1996), "Optimal policies under risk for changing software systems based on a customer satisfaction", Working Paper , School of Business Administration, University of Wisconsin, Milwaekee.


5.  Konferanslarda sunulmuş bildiriye gönderme:
Şahin, İ. (1992), "Product quality, reliability and warrant Decisions", TIMS International Meeting, Helsinki, June.


6.  Internetteki bir kaynağa gönderme:
http://www.ifors.org


7.  Kişisel iletişime gönderme:
Şahin, İ. (1995), Kişisel iletişim.
 

Ekler: Raporun sonunda, ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde ekler yer almalıdır. Ek olarak konulabilecekler aşağıda verilmiştir:
* pseudo kod / kod
* örnek formlar
* programa ait görüntüler
* geliştirilen programın örnek pencereleri
 
 
Türkçe terimlerle ilgili olarak aşağıda adresi verilen web sitelerinden faydalanabilirsiniz.


http://sistem.ie.metu.edu.tr
http://www.sistems.org/
http://www.kadifeli.com/cgi-bin/compdict.pl