İş Etüdü Laboratuarı

 
   

Bu laboratuar, iş ve zaman etüdü çalışmalarında kullanılmaktadır. Labda, kronometreler, küçük ölçekli elektronik devre montaj hattı ve deneysel filmler bulunmaktadır.