Doğrusal Optimizasyondan Çıkış: Ders Notları:Hatalar ve Düzeltmeler

Sayfa 42: satır 8-9: α + β =1 olacak ve ``α x + β y ilgin bileşim olarak tanımlanır'' ifadesi eklenecek.

Sayfa 42: satır 15: ``İlgin (afin) bağımsız (linearly independent) ise'' toptan silinmeli yerine ``Herhangi bir v1,..,vk topluluğunun tüm ilgin bileşimlerini barındıran'' yazılmalı.

Sayfa 45: Örnek 3.3.4 doğrusallık alanı {(0,0,t)} olarak yazılmış. Doğrusu {(t,t,0)} olacak.

Sayfa 104 alttan 3. satır: ||y|| ≤ λ olarak yazılmış. Doğrusu ||y||1 ≤ λ olacak.

Sayfa 189 8. satır: ``At =1 eğer'' den sonra ``t − (1 − F(t))/ft ≥ 0'' olacak. ``t −'' unutulmuş.

Sayfa 213 satır 2: ``j(r)'' yazılmış, doğrusu J(r) olacak.

Sayfa 213-214 iterasyon 4'den örnek sonuna dek ilişikteki dosyadaki hesaplamalar geçerlidir.