Dışbükeylik ve Optimizasyon Ders Notları:Hatalar ve Düzeltmeler

Sayfa 119: alttan ikinci ve üçüncü satırda h(x) tanımında hata: h(x)=ξT x − b olacak. Arada eksi yerine başka bir karakter çıkmış.

Sayfa 126: alttan ikinci satır: söz tekniğin değil "söz konusu tekniğin" olacak.

Sayfa 258: üstten yedinci satır: qb(x) ≥ λ qa(x) ∀x olacak.